FÖRETAGET

Trygghet, säkerhet och ansvar. Vi är vana vid företag som ställer höga krav på säkerhet och vi betraktar det som en självklarhet att våra kunder ska känna förtroende, trygghet och säkerhet med oss som samarbetspartner. Tenal Fastighetsservice AB har ett väl täckande försäkringsskydd. Vi är självklart medlemmar i ALMEGA och Bemanningsföretagen. Till våra ledstjärnor hör att vi alltid ska arbeta kostnadseffektivt, snabbt och säkert med legitimerad personal och förstklassig utrustning. Våra medarbetare bär enhetlig klädsel och synliga legitimationer.

ORGANISATION

Tenal Fastighetsservice AB ledningsgrupp. Med bred kompetens och höga ambitioner jobbar följande personer för att du som kund ska bli nöjd:

  • Maria Kiriakus
  • Javier Mansilla
  • Ninmar Danho
  • Nimra Danho
  • Mikael Engholm
 

AFFÄRSIDÉ

Tenal Fastighetsservice AB affärsidé är det breda utbudet av tjänster och förmågan att skräddarsy dessa utifrån kundernas önskemål. Vi är alltid lyhörda för kundens önskemål och mycket flexibla vid behov av förändringar. För oss är service ett ledord och genomsyras av företagets utförande av de tjänster vi erbjuder.

MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att utifrån vårt breda tjänsteutbud kunna vidareutveckla och samordna effektiva och snabba servicelösningar som ger oss nöjda kunder. Hos varje kund finns en utsedd arbetsledare som kontaktperson . Vårt miljöarbete kommer att fortgå och eftersträva en miljövänlig arbetsmiljö så väl för kunder som medarbetarna på Tenal Fastighetsservice AB. Vi vill erbjuda dig som kund möjligheten till anpassade drift- och underhållstjänster för såväl större fastighetsbestånd som enskilda fastigheter och bostadsrättsföreningar. Vi kan erbjuda dig allt från en specifik tjänst till ett komplett program med servicetjänster.

KVALITET

Ansvarig arbetsledare gör kontinuerlig kvalitetskontroll av utfört arbete och har regelbunden kontakt med kunden allt för att etablera och upprätthålla ett gott samarbete med våra kunder. I vårt kvalitetsarbete ingår miljö- och kretsloppstänkande som en plattform för val av produkter, arbetsmetoder och transporter.

MILJÖPOLICY

Tenal Fastighetsservice AB’s vision är att utveckla moderna, kvalitativa och miljövänliga tjänster inom fastighetsservice. Vårt mål är att de produkter som vi använder ska vara miljömärkta med exempelvis Svanen, Bra miljöval eller EU-blomman. Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Omsorgen om miljön ska påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi ska också ständigt förbättra miljöledningssystemet samt reducera och förebygga miljöpåverkan i syfte att öka miljöprestandan, samt följa gällande miljölagstiftning och andra bindande krav. Utifrån vår miljöutredning och intressent- och omvärldsanalys har vi kommit fram till att vi prioriterar följande miljöområden: god ordning och ren miljö, inköp, användning av kemikalier, minskad klimatpåverkan, avfallshantering, kunskap och kommunikation samt fordon och arbetsmaskiner.

Verksamhetspolicy
Verksamhetspolicy 2024